استفاده از تخمک اهدایی

اهدای تخمک در سال ۱۹۸۶ در آمریکا و در سال ۱۹۹۰ در مرکز ما شروع شد.
به دو طریق میتوانید اهدا کننده تخمک را انتخاب کنید:
- هویت ناشناس: زوجین شخص اهدا کننده تخمک را ملاقات نمیکنند
- هویت اشنا: زوجین شخص اهدا کننده تخمک را ملاقات می‌‌کنند یا از قبل می‌‌شناسند (فامیل یا دوست،...)
مراحل پزشکی‌ برای استفاده تخمک اهدایی از این قرار می‌باشد:
۱- پیدا کردن اهدا کننده تخمک: شما میتوانید اهدا کننده تخمک را از طریق سایت اینترنتی ما یا از آژانس‌های دیگر انتخاب کنید
۲- پزشکان ما فرد اهدا کننده تخمک را از جهت سابقهٔ بیماری قبلی‌ و وضعیت اجتماعی‌  برسی‌ میکنند تا از قابلیت شخص برای اهدای تخمک اطمینان حاصل کنند
۳- بعد از اینکه مراحل پزشکی‌ و قانونی‌ طی‌ شد، درمان اهدا کننده تخمک با آماده سازی رحم فرد دریافت کننده تخمک انجام میشود، بعد از دریافت تخمک و لقاح آزمایشگاهی، جنین به رحم مادر منتقل میشود، بقیه جنینها برای استفاده در آینده منجمد میشوند 

Doctors

The Center for Fertility and Gynecology

The Center for Fertility and Gynecology provides cutting-edge medical care in a patient-oriented and supportive setting. Drs. Michael Vermesh and Tannaz Toloubeydokhti offer all couples the best possible evaluation, diagnosis, and treatment of male and female infertility. Our experienced physicians are affiliated with:

  • American Association of Gynecologic Laparascopists
  • ACOG: American College of Obstetricians and Gynecologists
  • American Medical Association
  • ASRM: American Society for Reproductive Medicine
  • Pacific Coast Reproductive Society
  • Resolve: The National Infertility Association
  • SREI: Society for Reproductive Endocrinology and Infertility
  • The Seed Fertility Program

Ready to start your family? Request your consultation today by filling out our online form or calling (818) 881-9800.

Get In Touch

Rate, Review & Explore

Social Accounts Sprite
Google map image of our location in 18370 Burbank Blvd Ste 301 Tarzana, CA

Tarzana Office

18370 Burbank Blvd
Ste 301
Tarzana, CA 91356

Open Today

Google map image of our location in 5353 Balboa Blvd Ste 301 Encino, CA

Our Lab

5353 Balboa Blvd
Ste 301
Encino, CA 91316

Closed Today

Google map image of our location in 9610 Stockdale Hwy  Bakersfield, CA

Bakersfield Office

9610 Stockdale Hwy
Bakersfield, CA 93311

Open Today 11:00am - 2:00pm

Google map image of our location in 24241 Hawthorne Blvd Ste 201 Torrance, CA

Torrance Office

24241 Hawthorne Blvd
Ste 201
Torrance, CA 90505

Open Today

Google map image of our location in 415 Rolling Oaks Dr  Thousand Oaks, CA

Thousand Oaks Office

415 Rolling Oaks Dr
Thousand Oaks, CA 91361

Closed Today

Tell us a bit about yourself...

(818) 881-9800 Send a message